Yayınlar

Haftalık Yazılar - ÜZERİNDE KONUŞULAMAYAN BİR ŞEY VAR! SUSALIM MI?

Haftalık Yazılar - BİR ANLAM ARAYIŞI İÇİNDE OLMAK

ANA DİLE EĞİLİM KİTABI NEŞROLDU

SİNEMA - BLACK FİLMİ ÜZERİNE

Ferec Ba'de'ş -Şidde Hikayeleri

SİNEMA - 3 İDİOTS FİLMİ ÜZERİNE

Haftalık Yazılar - ALEGORİK BİR HAL İZAHI - EŞİK ÜLKE

Alfred North Whitehead - Düşüncelerin Serüvenleri

Haftalık Yazılar - Nihayet

Nazariyat Dergisi: Sayı - 3

Haftalık Yazılar: Bıçkın Bir Yaşamak Tanımı: Kainatta Kanat Çırpmak!

Haftalık Yazılar - Yok Yoksulu musunuz Be Kardeşim!