Haftalık Yazılar - Nihayet

Uzunca bir süre görmediğin sevgili geliyor. Hasret nihayete eriyor. Vuslatın kalplere nakşettiği huzuru ilmek ilmek yaşıyor  her hücre. O gurbette iken duyduğun ızdırapların esamesi okunmuyor . Her bir ızdırap acısına karşılık bir ferahlık.

Elde etmeye çok büyük arzu duyduğu masivaya vuslatından sonra mutlu olmayan insanlar gördüm. Nihayet'e ermiyor son bulmuyordu arzular. Hırs böyle bir şey dedi torununa dönüp ihtiyar.

Sofraya oturan insanların hepsinde mutluluk hissi vardı. Hasret sona ermiş ve vuslat hayat vermişti sofraya. Baba uzakta çok uzakta para kazanıp gelecekti; işler ters gitti. Olmadı. Para kazanamadı. Ama döndü. Arzuları nihayete ermedi ama mutluydu tüm sofra. Şükür böyle bir şey dedi torununa dönüp ihtiyar.

Bekledikleri yavruları uzun bir süre sonra geliyor eve nihayet. Üzerinde bayrak var. Bayrakla göndermişlerdi onu zaten. Vuslat sona eriyor. Ama neden herkeste gözyaşı var? Gözyaşı var; isyan yok. Sabır böyle bir şey dedi torununa dönüp  ihtiyar. 

Hasret+Vuslat=Yaşamak.

Yorumlar