Taş ŞiiriMerhametsiz kalpleri sana benzetirler, 
Sana dilsiz, sana ruhsuz dediler. 

Hâlbuki senindir değirmendeki beste,
Seninle şekil verir ruhuna heykeltıraş. 
Sana yanılır dert, sana vurulur baş. 

Milyonlarca insanın, milyonlarca sene taptığı taş… 
Sütunlarla kemerler, kubbeler senden yapılır. 
Senden yapılır Allah’a uzanan merdivenler 
Ve Namaz vakti Müslümanlara senden haykırılır. 
Günahkâr insanı Allah taş edermiş. 
Görmedim ama inanırım. 
Hatta bir gün gelecek, gökten yağacaksın sanırım. 
Taşlardır beka, taşlardır ebediyet… 
Taştan başka tarihe ne bırakmış ki Medeniyet! 
Bir gün uzanırsın boylu boyunca Musalla Taşına, 
Yine bir taş dikerler başucuna. 
Taşlar insanoğluna bekâ... 
Üstünde bir tarih
Hûvel baki 
Ve Fatiha ...

Şairi Bilinmemektedir

Yorumlar