Güzel Haberler | Marmara Felsefe Kongresi

Sevgili felsefe dostları;

İçerisinde bulunduğumuz zaman dilimi bizleri yeniden belli soruları açığa çıkartmaya zorluyor.

Bugün her birimiz; soruların olmadığı, hırsın, savaşların, gücün, belli türden çekişmelerin, ahlaksız, vicdansız verilerin evet sadece verilerin olduğu hazin bir zaman diliminde yaşıyoruz.
Bütün bu can sıkıcılıkların arasında bütün bu toplumsal ve bireysel yoğun, hızlı, boğucu ve hatta artık dayanılmaz gündemlerimizin dışında bir-iki gün mola verip ve önümüze bir paket olarak sunulmuş bunca ‘şeye’ bir dur deyip, ‘Felsefe’ye’, Felsefe’nin İmkânı’na çağırıyoruz sizleri.

Bu kongreyle; ‘Bilginin İmkânını’ tekrardan sorgulamaya, ‘Varlık ve İmkân’ bahsinde metafizik zıtlaşmalarımızın sonunu bulmaya ya da bulamamaya, ‘felsefi’ düşünüşten uzaklaştırılmaya çabalanan; ‘Estetik’, ‘Ahlak’ ve ‘Tarih’ gibi disiplinleri ‘felsefeyle’ tekrardan ele almaya, ‘Türkiye’de Felsefenin İmkânında’ ise nefes aldığımız çevrenin hayat odalarına ve varlığına ‘felsefece’ değinmeye çağırıyoruz sizleri.

Yorumlar