İlhan Akın - Vadiden Doğan Güneş

Farsça ve Arapçaya olan hâkimiyetiyle koca bir “Dîvan” teşkil eden, ilminin ışığıyla Darende’den dünyayı aydınlatırken, sayısız hizmetlere önayak olup vakıftan külliyeye, hastaneden okula, fabrikadan camii inşasına bedenen çalışmayı erdem sayan hizmet âşığı…

İnsanların ayıplarını ortaya çıkarıp yerme yerine, insanları iyi yönleriyle yücelten; dargınları barıştırıp sosyal hayata yön veren, iyiliğin kötülüğe galip gelmesini ilmine gaye eden:
“Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun…” diyerek insanlığa yön veren, Darende’de doğup Darende’de vefat ettiği için de:

“Darendevî” nisbeti ile anılan Osman Hulûsi Efendi…

Yorumlar