Gazali - Tehâfüt el-Felâsife

İslam düşüncesi literatüründe vahiy ile aydınlanan aklın din-felsefe ilişkisi bağlamında felsefeye yönelttiği eleştiriler yanında probleme getirdiği açılımlarla Doğu ve Batı’da şöhrete sahip olan Gazzali’nin Tehafütü’l-felasife’si klasiklerimiz arasındaki yerini bugün de korumaktadır. O, bu eserinde Meşşai metafiziğe ve Yeni-Eflatuncu sudûr teorisine yönelttiği  eleştirilerle, felsefenin dine alternatif olamayacağını ve hakikati temsil edemeyeceğini göstermeye çalışmıştır. 

KAPAK RESMİNE TIKLAYARAK OKUYABİLİRSİNİZ
(Açılması bazen uzun sürebiliyor. 2 dakika falan sürebiliyor.)

Tehafütü’l-felasife ile başlayan “tehafüt geleneği” kelam ve felsefe tarihinin her döneminde olduğu gibi günümüzde de hala bir cazibe merkezi olmaya devam etmektedir.


Yorumlar