Roy Jockson - İslâm'da 50 Önemli İsim

Söz konusu sıkıntılara karşın yazar, Afganî’den Şeriati’ye uzanan bir hattı aydınlatıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Kitapta İslâmcılık bağlamında sırasıyla şu isimler inceleniyor: Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, Reşid Rıza, Muhammed İkbal, Humeyni, Mevdudi, Hasan el-Benna, Malcolm X, Hasan et-Turabi, Ali Şeriati, Raşid Gannuşi. Kitapta son sırada ele alınan Abdulkerim Suruş’u anlatan satırlarsa günümüz düşünce dünyası bakımından ayrıca önemlidir.
Diğer taraftan İslâmcılığın küresel figürlerinin hemen bütün coğrafyalarda niçin önemsendiğini de anlamayı sağlayan yorumlarla da karşılaşılıyor.

Yorumlar