Rasmussen ve Kurtulmuş HKÜ'de


Ortadoğu’da Barış:
Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Arayışları
Sempozyumu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ev sahipliğinde

Gaziantep, 19-20 Aralık 2014


Yorumlar