ORD. PROF. DR.SÜHEYL ÜNVER VE 2000 TANE DEFTER

Eserlerinin bibliyografyası 400 sayfa tutan bir insan Süheyl Ünver. 1898, İstanbul doğumlu olan Ünver elinde bir sulu boya takımı ve defteri ile gittiği, gördüğü tarihi yazan ve çizen bir tasnif ustası. 1986 yılında, İstanbulda ölünceye kadar yazmıştır. Türk yazarıdır ve doktorudur.

Arapça, Farsça, Fransızca biliyor; ney çalıyor; ebru, tezhip, minyatür ve hat sanatıyla uğraşıyor; Türk kültürünün bütün yönleriyle ilgileniyordu. Arşivciydi ve arşivini kendi kurduğu enstitülere, Türk Tarih Kurumu'na, Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağışlamıştır. Hayatı boyunca yoğun bir araştırma ve yazma işine kendisini vakfetmiştir.

18 bilimsel kuruluşun üyesi olmuş, tıp tarihi, bilim tarihi, kültür tarihine ait 2000 civarında kitap ve makale yayınlamıştır. 1985'de Kültür Bakanlığınca büyük ödüle layık görülmüş, yurtdışında da ödüller almıştır. Dergi, gazete ve ansiklopedilerde sayısız yazısı vardır. Tarihten Sesler dergisinin de kadrosunda yer almıştır.

Kendisini etkileyen hocaları Hoca Ali Rıza Bey, Abdülaziz Mecdi Torun, Akil Muhtar Özden'dir.

VASİYETNAMESİNDEN BİR BÖLÜM;

"Beni sakın öldü sanmayın. Bütün hayatımın yaşanmış senesi, Süleymaniye Kütüphanesinde Türk Kültürü Arşivimle, binlerce not ve hatıra defterimin içinde. İçindekiler ve resimlerim emirlerinize amade. Ben hayatımda Tanrımın lütfû, büyüklerim, eş ve dostlarımın teveccüh ve dualarıyla cidden bahtiyar bir ömür sürdüm. Darısı dostlarımın başına.


Boş vakit geçirmeyip her anınızı dolu yaşayın. İnanın ki diğer insanları bıktıracak kadar uzun yaşarsınız. Boş geçen her vakit sizi ölüme götürür. Acıyın kendinize."

BAŞLICA ESERLERİ

* Selçuklular Döneminde Tıp, 1940.
* Uygur Hekimliği, 1936.
* Ali Kuşçu, 1948.
* İstanbul Rasathanesi, 1972.
* İslam Tababetinde Türk Hekimlerinin Mevkii ve İbni Sina'nın Türklüğü, 1937.
* Anadolu Beylikleri ve Tıp Tarihimiz, 1938.
* Yılan remzi ve Selçuklular Tababeti, 1939.
* İlim ve Sanat Bakımından Fatih Devri Albümü, 1943.
* Türk Göz Hekimliği Tarihine Ait Notlar, 1946.
* 56 Türk Motifi, 1967.
* Kahvehanelerimiz ve Eşyası, 1967.
* Mahya Hakkında araştırmalar, 1940.
* Ressam Nigari, 1946.
* Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, 1946.
* Ali Kuşçu, 1948.
* Hattat Ahmed Karahisari, 1964.
* İstanbul Risaleleri, 5 cilt, 1995-96.

Yorumlar