Maksad - Demek İstiyorum Ki![i]

“Olmamış olmaz; olmuş olmamış olmaz.”
İsmet Özel
Maksad (ماكساد) söylemek istenilen şey. Kasdedilen anlamlarında kullanılıyor. Anlatmak istenilenin aslında ne olduğunun bilinmesi, demek istemeyi barındırıyor içerisinde.

Epigrafta kullanılan İsmet Özel’e ait Olmamış olmaz; olmuş olmamış olmaz.” Aforizması söyleyeceklerimize dayanak olacak, söylemek istediklerimize mesned sağlayacak.

Tefekkür akabinde ortaya çıkan fikir, taşan düşünceler mütefekkirin zihninin hiçbir zaman tam anlamını ifade etmez. Eksiktir. Maksadını, kasdını ortamdan ve belli muarızlardan dolayı tam anlamıyla ortaya koyamamıştır mütefekkir.

Bir maksaddır yaşamak. Bir şey uğruna bir kasıd peşinde yürümektir. Demek istedikleri, yapmak, yaşamak istedikleridir insanın yaşam. Attığı adımlar sebebiyledir beşerin insan oluşu. “Beşer” beden anlamı taşırken, ruh ve fikir taşırsa can “insan” anlamı kazanır

Maksadların bağışladığı bir hayat yaşamak, tefekkür(düşünme) ile birlikte tedebbür(tedbir,maksad uğruna alınan önlem) ehli olmak, kasdımızı kolaylaştırır. Demek istediklerimizi daha kolay dememizi sağlar.

“Niçin böyle yaptın?” sorusunun cevabı olan kasdımız parelelinde bir ömür sürmek, bir şeyi yapmama iradesini göstermek (ihtiyar) şeklinde bir tavır ortaya koymak ifadeyi daha da kolaylaştırır. Maksadımızın daha iyi anlaşılması, hem bizim hem başkaları tarafından gerçeğe en yakın dillendirilmesi, demek istediğimizi diyebilmek elbette maksadımıza ilk olarak kendimizin değer vermesi, onu ilkin kendimizin vehmetmesi suretiyle gerçekleşecek.

Kasdımız ile edimler arasındaki uyumsuzluğun, irademiz ile yaptığımız bir davranışın sonucunda ortaya çıkan olumsuz bir takım olayların sorumluluğundan ihtiyar (إختيار) yetimizle seçmeme hakkına sahip olduğumuzu unutarak kaçınmak maksada olan sadakatimizdede şüpheler olduğunu gösterir.

Bir şeye iradi olarak karar vermek sebep olmak “olmuş olmasını sağlamak” o olayın bizi sorumlu kılar. Daha sonra maksadımız o değildi, demek istediklerimiz, yapmak istediklerimiz bunlar değildi gibi söylemler, iyi niyet ile yapılan bir takım işleri dışarda bırakarak söylüyorum, pek muteber değildir. Çünkü;
“Olmamış olmaz; olmuş olmamış olmaz.”[i] İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr. Kagem konuşmasından mülhem bir yazıdır.

Yorumlar