Hilmi Yavuz - İslam ve Sivil Toplum Üzerine Yazılar

İnsanın eylemlerini (fiillerini), onun yapıp yapıp ettiklerini nasıl tanımlayabiliriz? Bunun, bir felsefe sorusu olarak canalıcı bir önemi var; -özellikle de, İslamda Cebrilik veya Kadercilik meselesinin çözümlenmesinde... Nedir İnsan eylemi?

Bu soruyu cevaplandırırken, şüphesiz, Theatetosun düştüğü hataya düşmememiz gerekiyor. Sokrates, Theatetosta bilgi nedir? diye sorar; Theatetos da bilginin türlerini saymaya kalkınca şöyle der: 
"Ben senden bilgi nedir? sorusunun cevabını istemiştim. Halbuki sen sana kaç türlü bilgi var, onları sayıp dökmeye başladım..." Burada insan eylemi nedir? sorusuna cevap ararken, bu eylemlerin neler olduğunu sayıp dökmeyeceğim. Bir tanım bulmaya çalışacağım. Bir şeyin ne olduğunu bilmekle, onun türlerini bilmek aynı şey değil elbette...

Yorumlar