Ölüm Sanıldığı Kadar Zor Değilmiş!


Hepimiz Ölecek Yaştayız![1]

Zor olduğu iddia edilen, toplum tarafından zihinlerimize vurulan, ketlerden birisi de ölüm hakkındaki muteber söylemlerdir. Ölüm korkulacak bir şeydir! Anneannen yakında ölecek, deden yakında ölecek. Oysa bizler Hepimiz Ölecek Yaştayız!

Zor bir şey olacak ölüm, bazı kimseler için, ruhun tenden ayrılması vardan, sıyrılıp yokluğa erişmesi şüphesiz müzmin, muzdarip bir durum.

Kolay bir şey olacak ölüm, bazı kimseler için, ruhun tenden ayrılması varlıktan, masivadan ayrılıp yokluğa erişmesi, sonsuza kavuşması, anlamlı bir durum.

Kimseyi geride bırakmak, işlerimizi yarıda koymak, ayrılıp sevdiklerimizden, diyar-ı terk etmek eğiliminde değiliz, olmayacağız. Attığımız her adımı birilerini bırakmamak, işlerimizi tamamlamak, sevdiklerimizden ayrılmamak şiarına uygun olarak atacağız.

Yanlışlarımız, hatalarımız, kusurlarımıza rağmen, “Bizler arkadaş milliyetçisiyiz.”[2]Ölümün kendisiyle birlikte olunduğunda daha kolay olacağına inandığımız insanlar var hayatta. Yaşanılması en zaruri durum, en kaçınılmaz gerçekliktir ölüm.

Eksikliklerimiz, iyi iş çıkartamayışlarımız, bıkkınlıklarımıza rağmen, bizler daima başladığımız işin sonunu getirmek gayretindeyiz. Bu eksikliklerimizin tamam olması, işlerimizin sağlam kalması, bıkkınlıkların dirilişe dönüşmesi aşamasında daha kolay olur kanaatindeyiz ölüm. Yaşanılması en zaruri durum, en kaçınılmaz gerçekliktir ölüm.

Toplum içerisinde değerler, olay, olgular hiyerarşisinde zirve de olması şüphesiz tüm insanların bu gerçeklik ile er geç karşılaşacak olmasındandır. (Kapitalist zihniyetler için burada bir dipnot düşelim, eğer Orta Doğunun petrolleri tükenirse mezar işine girsinler.Dünya da 7 milyar insan doğrudan Pazar konumunda[3])

Tüm bunlara rağmen izafiyet mantığı ile gider ve bir dakikalık bir zaman diliminin bazı insanlar için kısa bazı insanlar için uzun olduğu/geçtiği gerçeğini göz önünde bulundurursak ölüm de buna mukabil bazıları için zor, bazıları için kolay olacaktır.

“Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok; o zaman ölümden korkmaya gerek yok.”[4] Türünden bir rahatlıktan bahsetmiyoruz elbette. Böylesi bir aforizma aklın müsterih olmasından öte gidemez, götüremez bizleri.

Her insanın kendisinin yaşayıp bileceği/göreceği insanın en kendisi olduğu andır ölüm. Bu itibarla bazıları için dayanılmaz güçlükte geçecek olan ölüm anı, öyle umuyoruz ki bize son radde de şunu dedirtsin:

Ölüm Sanıldığı Kadar Zor Değilmiş!


[1] İzdiham Dergisi Mottosu
[2] Ebubekir Kurban
[3] Beyinsiz Adam, Mayalar Yala Mı Söylüyor?, Star Gazetesi, 08 Aralık 2012
[4] Lucretius

Yorumlar